Crafts and Events

Crafts and Events

Crafts and events Workshop at the Sun

Crafts and events
Workshop at the Sun

We will show you folk crafts at your event for the public or partners. We will also provide creative workshops for children.
We will bring everything with us.

The price is usually up to CZK 2,000 per instructor + shipping. It is also possible to agree individually. We demonstrate crafts in folk clothing.

Folk crafts:

Spinning on a spinning wheel or without a spinning wheel

You can spin wool yarn using a spindle or other tools.

Weaving on a loom

Simple pin strike, single leaf loom.
Simple pin strike, single leaf loom.

Wool felting

Dry felting with a felting needle even when wet using water and pressure.

Weaving wicker baskets and decorations

We use the traditional material of willow wicker, both pre-dried and green.

Wire cutting

Wire stripping of containers, ceramics and bottles, wire jewelry.
Wire stripping of containers, ceramics and bottles, wire jewelry.

Manual shearing of sheep

Only in the spring months.

Art techniques:

Beadwork

Jewelry and ornaments made of beads.

Decorative wreaths

We make wreaths from natural materials, decorative according to the seasons and Advent.

Production of soaps

We produce soaps from basic soap material, dyed with aroma and felt.

Order us!

Please write a detailed program selection in the messages/questions section.
Selected value: 0

Folk crafts:

Spinning on a spinning wheel or without a spinning wheel

You can spin wool yarn using a spindle or other tools.

Weaving on a loom

Simple pin strike, single leaf loom.
Simple pin strike, single leaf loom.

Wool felting

Dry felting with a felting needle even when wet using water and pressure.

Weaving wicker baskets and decorations

We use the traditional material of willow wicker, both pre-dried and green.

Wire cutting

Wire stripping of containers, ceramics and bottles, wire jewelry.
Wire stripping of containers, ceramics and bottles, wire jewelry.

Manual shearing of sheep

Only in the spring months.

Art techniques:

Beadwork

Jewelry and ornaments made of beads.

Decorative wreaths

We make wreaths from natural materials, decorative according to the seasons and Advent.

Production of soaps

We produce soaps from basic soap material, dyed with aroma and felt.

Order us!

Please write a detailed program selection in the messages/questions section.
Selected value: 0

Programs for kindergartens and schools

“Shepherd grazed the sheep” – you will get to know the shepherd and the spinners, you will process the wool yourself and make a small decorative souvenir from the wool, and you will also sing and maybe even pet a real sheep.

The program is suitable for children in kindergarten and the first grade of primary school, duration 2 to 3 hours.

Price negotiable. Payment can be made from templates for kindergartens and elementary schools, or NGOs.

Lidová řemesla:

Předení na kolovratu i bez kolovratu

Za požití vřetýnka či jiných pomůcek si upředete přízi z vlny.

Tkaní na stavu

Jednoduchý kolíkový stávek, jednolistý stav.

Jednoduchý kolíkový stávek, jednolistý stav.

Plstění vlny

Plstění zasucha plstící jehlou i za mokra pomocí vody a tlaku.

Pletení košíků a dekorací z proutí

Používáme tradiční materiál vrbové proutí, předsušené i zelené.

Drátování

Odrátování nádob, keramiky i lahví, drátované šperky.

Odrátování nádob, keramiky i lahví, drátované šperky.

Ruční střiž oveček

Jen v jarních měsících.

Výtvarné techniky:

Korálkování

Šperky a ozdoby z korálků.

Výroba mýdel

Vyrábíme mýdla ze základní mýdlové hmoty, barvené o aroma i plstěné.

Ozdobné věnce

Vyrábíme věnce z přírodnin, dekorativní podle ročních období i adventní.

Order us!

Please write a detailed program selection in the messages/questions section.
Selected value: 0