Příměstské tábory

Letos pro Vaše děti chystáme tři turnusy příměstských táborů. Tábory jsou pro děti od 3 do 7 let v době od 8 do 16 hodin. Maximální počet dětí na jednom turnusu je 15. Zázemí je na zahradě lesního klubu Na Slunci. Letošní tábory mají společný název „Zahradní ateliér pro malé umělce“:

I. turnus, 11. – 15. 7. 2022: Kouzelný svět květin – smyslově, hudebně a výtvarně tvořivý týden,

II. turnus, 18. – 22. 7. 2022: Budulínkovo dobrodružství – dramatizačně pohybový týden,

III. turnus, 25. – 29. 7. 2022: Tajemství malého stromu – smyslově a výtvarně tvořivý týden.

přihláška

Každý týden je doplněn o všechny umělecké prožitky (hudební, výtvarná, pohybová, dramatická). Pro pocit bezpečí dodržujeme pravidelný rytmus dne. Každý týden bude doplněn o celodenní výlet. Celodenní strava je zahrnuta v ceně.

Cena: 2 500,-, při splnění podmínek 1 500,-

Podmínky:

Projekt s názvem Příměstské tábory v MAS Poodří – léto se Skrojkem, číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015521 je projektem financovaným z Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost.

Díky projektu můžeme zafinancovat mzdy pečujících osob, vybavení na tábory, nájem prostor, animační činnost a další nepřímé náklady s realizací táborů spojené.

Proto jsou všechny příměstské tábory realizované po dobu projektu pro rodiče, kteří doloží potřebné dokumenty, za cenu stravného, 1 500,-/týden.

Aby mohly být tábory zdarma, je potřeba od obou rodičů – pokud žijí spolu – doložit potvrzení, že jsou aktivní na trhu práce:

Zaměstnaný rodič: potvrzení ze zaměstnání

Rodič na ÚP: potvrzení z úřadu práce

Rodič na rekvalifikaci: potvrzení o rekvalifikaci

Rodič na mateřské dovolené: kopie pracovní smlouvy pouze na dobu neurčitou, potvrzení ze zaměstnání – DPP/DPČ v době konání tábora

OSVČ: potvrzení z OSSZ o placení pojistného

Pokud potvrzení od obou rodičů neobdržíme, jsou náklady spojené s konáním tábora 2 500,-.

Dítě potřebuje s sebou na tábor: kopii kartičky pojišťovny (na zadní straně uveďte jméno a kontakt na rodiče), batoh, misku a příbor na oběd, láhev s vodou, v případě potřeby gumáky, pláštěnku, náhradní oblečení, pokrývku hlavy